Anasayfa 4 ile 6 Yaş Grubu

junior 4 ile 6 Yaş Grubu

İngilizce eğitim programlarının amacı 4-6 yaş grubundaki öğrencilerin uluslararası bir standartta İngilizce öğrenmelerini sağlamaktır.

Eduface Kids İngilizce eğitimleri uzman Türk ve Yabancı İngilizce Eğitmenlerden oluşan eğitmen kadrosu tarafından çocuklarımızın dili en verimli şekilde kullanmalarını sağlamak üzere, tam donanımlı ve modern sınıflarda verilmektedir.

Eduface Kids eğitim programları 3 kurda toplam 240 saat olarak sunulmaktadır. Bir kur süresi 80 ders saatinden oluşmaktadır.

Eduface Kids İngilizce eğitim programlarında tüm eğitim materyalleri öğrencilere ücretsiz olarak verilmekte ve öğrencilerin gelişimleri doğrultusunda ek kaynaklarla da desteklenmektedir.

Eduface Kids eğitimleri Ayrıca, özel ders olarak veya kurumlara yönelik uygulanmaktadır.

EĞİTİM MATERYALLERİ

Eduface Kids eğitimlerinde Oxford yayınları serisi kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Kendi Eğitmen Kadromuz tarafından hazırlanmış İngilizce hikaye, Dinleme ve Speaking Materyallari bulunmaktadır.

Eduface English Dil Okulları, 18 Yaş Altı Gruba Yönelik Eğitim Programları kapsamında basılı eğitim materyalleri dışında öğrencilerine öğrenim düzeyleri ve ihtiyaçlarına göre online eğitim paketlerinin bir kısmını yada hepsini ücretsiz olarak sunmaktadır.